dimarts, 5 d’octubre del 2010

El portaveu del BLOC, Xavi Tro presenta al·legacions contra el PAI Anibits-Margequivir


El portaveu del BLOC, Xavi Tro presenta al·legacions contra el PAI
Anibits – Margequivir a la serra de Bèrnia i en terme municipal de Callosa d'En Sarrià


El portaveu del BLOC a l'Ajuntament de Benissa, Xavi Tro va presentar el passat divendres 1 d'octubre un total de 14 al·legacions dirigides a l'Ajuntament de Callosa d'En Sarrià i contra el PAI Anibits - Margequivir que vol construir-se en una part de la Serra de Bèrnia, serra que ocupa els termes municipals de Callosa d'en Sarrià, Altea, Calp, Benissa i Xaló, motiu pel que el regidor nacionalista ha presentat aquestes al·legacions, ja que qualsevol PAI que es faga en aquesta serra tan emblemàtica i estimada pels benissers ens afecta directament i perquè el model productiu basat només en la rajola i el formigó està totalment esgotat en aquest país i el que realment hem de fer en moments de crisi econòmica com aquesta es reflexionar, pensar i buscar altres alternatives que no comporten la destrucció del nostre patrimoni natural, del nostre paisatge, el nostre actiu més important, ha sentenciat el regidor nacionalista. El termini per a presentar aquestes al·legacions va finalitzar el passat dissabte 2 d’octubre de 2010.


* Aquest PAI preveu la construcció de:

- Una urbanització d'1.800.000 metres quadrats.
- 2175 xalets i 50 viles.
- Dos camps de golf de 600.000 metres quadrats.
- Un heliport privat.
- Un hotel.

* Com molt bé apunta la pàgina web http://www.callosasostenible.com/ els greus impactes ambientals que produirà aquest PAI, són:

- Tres quartes parts del terreny estan catalogades com a Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA "Muntanyes de la Marina"), incloses dins de la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea.
- La zona és un Lloc d’Interès Comunitari (LIC "Serres de Bèrnia i el Ferrer" ).
- L'estudi ambiental d'afeccions a la Xarxa Natura 2000 s'ha fet només sobre la zona LIC i no s'ha tingut en compte que ara és una zona ZEPA.
- El PAI afecta a una zona verge de la Serra de Bèrnia.
- En La Zona està acreditada la presència de l´àguila de panxa blanca, espècie inclosa com a Vulnerable en el Catàleg Nacional d'espècies Amenaçades.
- No estan garantits els recursos hídrics.
- L'Estudi d'Impacte Ambiental corresponent d'aquest Pla Parcial no s'ha exposat a informació pública. Pretén validar-se per a este nou pla parcial l'estudi d'impacte ambiental presentat fa 5 anys al marge del Pla General i que està anul·lat judicialment.
- L'heliport, com a tal, necessita un estudi d'impacte ambiental específic que no s'ha fet. A ningú se li ocorre posar un heliport dins d'una Zona d'Especial protecció per a les Aus (ZEPA).

* En quan als impactes socioeconòmics, podem resumir-los amb aquestos:

- No hi ha estudi de necessitat de vivenda. A més són habitatges de luxe que servirien per a segona residència. El previsible creixement de la població no justifica la construcció de tantes vivendes.
- La urbanització està a 8 quilòmetres del casc urbà amb el que el comerç local no es veuria afavorit.
- No hi ha estudi de patrimoni cultural arqueològic.
- L'aigua per al rec del camp de golf no podrà utilitzar-se en activitats agrícoles.
- El Pla parcial Sector 14 ja va ser anul·lat per una sentència del Tribunal Superior de Justícia en abril del 2009.
- El Pla parcial oblida l’interès públic de defensar el Medi Ambient i el dret universal a gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona (art. 45 de la Constitució).
El procediment d'informació pública és un simulacre ja que s'exposen a informació pública documents que ja van ser enviats a la Conselleria per a la seua tramitació.
No s'ha fet l'obligatori estudi d'alternatives tècnicament viables ni s'ha justificat la solució adoptada.
No s'ha fet l'obligatori estudi socioeconòmic ni del grau d'acceptació de la població.
El projecte conté ocultació de dades, falsejament i manipulació.
El manteniment posterior serà insostenible per a un poble com el nostre.

* Les al·legacions que ha presentat el portaveu nacionalista les podeu trobar en els següents enllaços:

http://www.callosasostenible.com/wp-content/uploads/Alegacions-CEEC-en-valencià.pdf

http://www.callosasostenible.com/wp-content/uploads/Alegacions-EA-en-valencià.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada