dimecres, 10 de febrer de 2010

MOCIÓ AMB MOTIU DE MODIFICACIÓ DE TAXES PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENT


MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIBE/BLOC AL PLE ORDINARI DEL DIA 3 DE FEBRER DEL 2010


En els temps que vivim l'obertura de nous establiments és escassa, de fet desgraciadament molts estan tancant amb la conseqüent perduda de llocs de treball. Potser també alguns d'ells comproven que el lloc on han obert el dit establiment no és l'idoni per a desenvolupar la seua activitat per diferents raons, preu del lloguer, tamany, ubicació, etc., així que la seua única manera de subsistir és una nova reubicació dins de la nostra població amb major possibilitats. Així doncs, no tenen més remei que realitzar un trasllat, açò implica una nova llicència d'obertura que porta amb ella un nou pagament de la taxa encara que no s'hauria produït baixa, sinó simplement trasllat.

Esta taxa suposava un llast per a eixe canvi i podia portar al tancament d'activitat, amb esta moció es pretén evitar el tancament d’eixa activitat i ajudar en la mesura que siga possible al teixit industrial i empresarial de la població en un moment com l’actual que no està passant pel seu millor moment. En eixe sentit, des del grup municipal CIBE-BLOC tenim clar que les mesures encaminades a potenciar el teixit industrial i empresarial del nostre poble son les que ens podran ajudar a eixir de l’actual crisi econòmica que patim, potenciant d’aquesta manera la creació de nous llocs de treball o com a mínim evitant la destrucció de llocs de treball ja existents.Per tot l’anteriorment exposat el grup municipal CIBE-BLOC a l’Ajuntament de Benissa SOL·LICITA la modificació de l'ordenança de taxes per atorgament de llicència d'obertura d'establiment amb la reducció de la taxa al 100% en cas de concedir una llicència d'obertura per motiu de trasllat de l'establiment d'un lloc a un altre de la població, sempre que complisca els següents condicionants:

1er - Manteniment de la mateixa raó jurídica.

2on - Portar amb l'activitat industrial o empresarial un mínim d'1 any.

3er - Que la nova direcció ha de complir amb l'ordenança en qüestió així com altres exigides pels corresponents reglaments municipals o generals per al seu funcionament normal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada